Privacy Policy

  • This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies.
Untitled Document

I. С регистрацията си на форума на miui.bg потребителят декларира, че е съгласен със следните установени правила:

1.1. Да си избере потребителско име, аватар и подпис, които да не целят обида/критика/подобие/реклама на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго), също така да не съдържат политически, расистки, порнографски или нецензурни детайли, сцени на насилие, както и образи на обществено познати личности (по последното се допускат изключения, ако никой администратор/модератор или участник на miui.bg форум няма възражения). Администрацията на miui.bg си запазва правото да промени потребителското име, аватар, подпис, както и да откаже или забрани достъп на всеки потребител ако сметне това за необходимо.

1.2. Да не поставя подпис (Signature), който надвишава три реда при разделителна способност 1024х768 пиксела, изписан е с по-голям от нормалния за форума размер шрифт и/или съдържа повече от 300 символа. Подписът може да съдържа информация в текстова форма, без графични елементи. Подписи, неотговарящи на тези изисквания, ще бъдат редактирани или отстранявани. Подписът не може да съдържа обява за покупко-продажба или линк, водещ към такава.

1.3. Да не регистрира повече от едно потребителско име на форума на miui.bg. Последното ще се счита за опит за заблуждаване/измама на други потребители на форума. Потребителските имена на същия участник с по-малък брой мнения ще бъдат деактивирани. Допуска се временно регистриране на второ потребителско име в случаите на загуба на парола или други данни по регистрацията на основното такова.

1.4. Да уважава другите потребители на форума. Всякакви обидни думи и преки характеристики/заплахи ще се считат за грубо нарушение, като резултат мнението ще бъде редактирано или отстранено от темата. Потребителските имена на особено напористи с обиди/заплахи участници ще бъдат деактивирани. Нецензурните думи ще бъдат замествани със символа "*" или мненията ще бъдат изтривани.

1.5. Да пише на кирилица. Форумът на miui.bg е български и официалният език и писменост на него са българските. Явни демонстрации на нежелание да се улеснява комуникацията във форума ще се смятат за “неуважение към останалите участници”. Мнения на участници, които отказват да пишат на кирилица, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.6. Да не оставя мнения, изписани изцяло с главни букви, с по-голям размер шрифт от стандартния за форума или в bold, което според "нетикета" ще се счита за "викане", също такива в изцяло различен цвят текст от стандартния за форума. Такива мнения ще бъдат редактирани или отстранявани в случаите на системно нарушение. Допуска се смислов акцент на определени части от мнения под формата на думи с главни букви, по-голям размер, различен цвят или bold шрифт.

1.7. Да не поставя в мнение/подпис линк, чието описание не отговаря на съдържанието на отварящата се страница и/или е използвана препратка с цел да се заблуди отварящия линка, съдържащ реклама, водещ към нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Мнения/подписи, съдържащи такива линкове, ще бъдат редактирани или отстранявани.

1.8. Да формулира заглавията на темите по начин, който дава да се разбере възможно най-пълно, недвусмислено и кратко за какво ще се отнася дискусията. В противен случай темата ще бъде преименувана. При особено неясно формулирани заглавие и съдържание на първото мнение, както и при заглавие, отнасящо се до конкретен участник, темата ще бъде затваряна или отстранявана. Личните дискусии във форума се правят само с Private Message.

1.9. Да се придържа възможно най-близо до поставените въпроси по време на дискусията в темите. При особено големи отклонения на мненията от първоначалния замисъл на темата, последната може да бъде разделена на две или повече части. Темата ще бъде затваряна след установено залагане на конфликт в нея и повишаване на напрежението. Отворена нова тема със същото съдържание ще бъде отстранявана.

1.10. Да се старае да не създава нови теми без да е проверил с помощта на Search функциите на форума дали вече не съществуват такива, пуснати в близкия месец или по-скоро. Актуални отминали теми е желателно да се “съживяват”, а не да се “дублират”. Често повтарящи се теми с едни и същи въпроси ще бъдат затваряни с оставяне на линк към последната такава тема. Мнения, "съживяващи" теми без актуалност, ще бъдат отстранявани.

1.11. Да не създава една и съща тема в повече от един раздел на форума, а само в най-близко свързания с тематиката на бъдещата тема. Създадена тема в неподходящ раздел ще бъде премествана. Създадена тема в няколко раздела ще бъде отстранявана от неподходящите такива. Създадени теми с близко съдържание в един раздел ще бъдат обединявани под общото заглавие на най-късно създадената.

1.12. Да не създава теми и мнения с призиви против действащото в страната законодателство, с подбуди към убийство, нараняване и или други престъпления срещу хора, животни и собственост, лично или обществено опасни действия, с расистки или дискриминационен характер, с остър политически характер (призиви на действащи партии и групировки), съдържащи реклама, информация за нелегален софтуер и/или кодове за същия, порнография или сцени на насилие. Теми и мнения с такъв замисъл ще бъдат отстранявани от форума, а авторите им ще бъдат санкционирани.

1.13. Да не променя съдържанието на мнение или тема, съдържащи редакция от модератор или администратор. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на Правилата на форума и никът на съответния участник ще бъде деактивиран. Ако действията на модератор и потребител се случат едновременни, тогава окончателният вид на мнението ще бъде уточнен чрез Private Message.

1.14. Да не излага на показ лична информация на друг участник или на фирма/форум/сайт/(друго) без изричното негово/тяхно съгласие. Такива действия ще се считат за грубо незачитане на правото на лична конфиденциалност и потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано, а темите/мненията ще бъдат отстранени.

1.15. Често повтарящи се мнения с еднакво съдържание, мнения със съдържание далеч от темата или теми със съдържание далеч от раздела, в който са създадени, ще бъдат определяни като SPAM. Такива мнения/теми ще бъдат отстранявани, а авторът им ще бъде предупреждаван официално. При доказано наличие на умишлени действия, потребителското име на съответния участник ще бъде деактивирано.

1.16. Обяви за покупко-продажби се пускат само в определения за това раздел "Купува" и "Продава". Мнения в другите раздели на форума, съдържащи обяви за покупко-продажби или линкове, водещи към такива, ще бъдат отстранявани. Подраздела се ползва от фирми (за повече информация [EMAIL]info@miui.bg[/EMAIL]). При публикуването на такива теми, потребителят е длъжен обявата да съдържа реални снимки на продукта или стикера на опаковката му ако е неразпечатан.

1.17. Мненията във форумите на miui.bg се оставят доброволно, безвъзмездно и с цел взаимопомощ. Авторите им не могат да изискват компенсация за публикувани текстове под никаква форма. Мненията могат да бъдат редактирани от авторите им съгласно условията в т.1.13 и т.2.4 от настоящите Правила на форума. Автор на мнения не може да изисква отстраняването им от форума в случай на решение да не участва повече във форумите на miui.bg. Всички мнения във форумите на miui.bg могат свободно да се копират и възпроизвеждат без комерсиална цел.
miui.bg не носи отговорност за достоверността на информацията която публикува всеки един потребител на форума.

1.18. Забранява се потребителите да редактират предишен свой коментар с цел да отговорят на следващи мнения по темата, оставени от други потребители. Дискусиите във форума се водят в линеен вид, а такава редакция нарушава логическата последователност на дискусията и не е желателна. Нарушителите ще бъдат санкционирани.

1.19. В хардуерните раздели на форумите на miui.bg е позволено публикуването на на връзки към продукти във фирмени страници и онлайн магазини, ако всеки линк е придружен от описание (таг, етикет) с име на продукта - под формата на URL или като допълваща линка информация на същия или отделен ред. Връзки тип на "[URL]http://example.com/[/URL]....", които не са придружени от име на продукт, ще бъдат изтривани, а системното пускане на такива връзки ще бъде санкционирано като спам. При слагане на етикет на хардуерен продукт, като етикет пишете модела към който води линка, а не ЦЪК/ТОВА/ТОЗИ и т.н.

II. Други условия, препоръки и важна информация

2.1. За писане на форума на miui.bg регистрацията е задължителна. Валидни са потребителски имена на кирилица и латиница с минимум 3 и максимум 15 символа дължина. Регистрацията изисква наличие на валиден e-mail адрес. Не се допуска регистриране на двама или повече участници с един e-mail aдрес, както и писането на двама или повече участници от едно потребителско име.

2.2. Регистрирани потребителски имена и въведени пароли изтичат като валидност във времето, ако форумът не е посещаван >12 месеца. За активните потребители необходимата регистрация е еднократна, с изключение на случаите на подмяна на софтуера на форума, когато новият не позволява импортиране на съществуващи акаунти. За съответните случаи потребителите ще бъдат уведомявани предварително.

2.3. На всеки един изряден участник във форума (чието участие не противоречи на правилата на форума или на законите в страната) се гарантира правото на достъп до форумите на miui.bg, правото на мнение, защита на личното достойнство и осигуряване на конфиденциалност. IP адресите на участниците се записват в log на форума, но не се показват публично.

2.4. Мненията на форума могат да бъдат редактирани от авторите им чрез бутон "Edit". До 5 минути след оставяне на мнение редакциите не се отразяват. След изтичането на 5 минути редакциите се отразяват под формата на текст "Last edited by..." + дата и час на редакцията в края на редактираното мнение. Не се допуска редактиране на мнения след застъпването им от такива на други участници, както и пускане на последователни мнения от един и същи участник.

2.5. Всеки участник може да си постави собствен аватар, отговарящ на изискванията в точка 1.1 от Правилата на форума. Аватарите трябва да са с максимален размер 96х96 пиксела и големината на файла не трябва да надвишава 64KB. Аватарът може да е анимиран. Не се препоръчва "кражба" на аватари от други участници на форума на miui.bg.

2.6. Всеки участник може да си постави собствена "титла" (Custom User Title, надписът под аватара) след регистрацията му във форума на miui.bg. Дължината на "титлата" не трябва да надвишава 25 символа, като "титлата" може да съдържа цифри и символи на кирилица и латиница. Съдържанието на "титлата" се подчинява на правилата за мнение на miui.bg форум.

2.7. Публичното оспорване на решенията на администратори/модератори е забранено. Теми и коментари с подобно съдържание ще бъдат отстранявани от форума, а нарушителите ще бъдат наказвани. Предложения по оптимизация работата на форума се правят само на определеното за целта място, раздел "Други" -> "За форума".

2.8. Графични елементи в мненията с размер над 800х600 пиксела ще бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Файловият размер на графичните елементи в мненията (ако не са директен линк към картинка, намираща се на отдалечен сървър) не трябва да надвишава 50KB.

2.9. Дълги текстове в мнения, резултат на Copy/Paste от Internet, е желателно да бъдат конвертирани в линкове за удобство при преглеждане на съответната тема. Същото е валидно и при закачане към мненията на файлове, достъпни за download по интернет. Максималният размер на прикачен към мнение файл е 100KB.

2.10. Форумът е отворен 7 дни в седмицата, 24h на ден, 365 дни в годината. Дните и часовете за профилактика, обновяване/смяна на софтуера на форума или архивиране на базата данни, свързани с необходимост от спиране на форума, ще бъдат обявявани предварително на видимо за всички участници място.

2.11. Времето за обновяване на информационната лента "Who's Online" е 60 sec. Минималното време между две мнения на един и същи участник е 60 sec. В мненията и подписите (по подразбиране) HTML език е забранен, vB Code е разрешен и потребителите могат да поставят емотикони/smilies.

2.12. Често задавани въпроси и техните отговори по използването на форума се намират ТУК (някои от отговорите на често задаваните въпроси все още не са преведени на български език).

2.13. Във форума е въведена система за налагане на предупреждения и наказания (User Infractions) на некоректни потребители, която позволява намаляване на субективния фактор в преценката при санкциониране на съответните некоректни потребители. За повече информация относно системата прочетете тази тема.

2.14. Във форума е въведена система за оценяване на "полезни мнения/helpful answers". Ако дадено мнение ви е било от полза, можете да му дадете положителна оценка като натиснете бутона "Да/Yes" (оцветен в зелен цвят) в долният десен ъгъл на всеки коментар. Имайте предвид, че само потребителите които имат над 300 коментара във форума имат право да ползват системата за "полезни мнения/helpful answers" и да оценяват чуждите коментари.

2.15. Администраторите имат право да изтриват потребителски профили или мнения без предупреждение, по свое усмотрение ако те накърняват или уронват престижа на сайта и неговите партньори.

Top Bottom